תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא


משלי פרק ל

א  דברי, אגור בן-יקה--המשא:    נאום הגבר, לאיתיאל; לאיתיאל ואוכל.
ב  כי בער אנוכי מאיש;    ולא-בינת אדם לי.
ג  ולא-למדתי חכמה;    ודעת קדושים אדע.
ד  מי עלה-שמיים    ויירד,
מי אסף-רוח בחופניו    מי צרר-מים בשמלה--
מי,    הקים כל-אפסי-ארץ:
מה-שמו ומה-שם-בנו,    כי תדע.
ה  כל-אמרת אלוה צרופה;    מגן הוא, לחוסים בו.
ו  אל-תוסף על-דבריו:    פן-יוכיח בך ונכזבת.

ז  שתיים, שאלתי מאיתך;    אל-תמנע ממני, בטרם אמות.
ח  שוא ודבר-כזב, הרחק ממני--    ריש ועושר, אל-תיתן-לי;
הטריפני,    לחם חוקי.
ט  פן אשבע, וכיחשתי--    ואמרתי, מי יהוה:
ופן-איוורש וגנבתי;    ותפשתי, שם אלוהיי.

י  אל-תלשן עבד, אל-אדוניו:    פן-יקללך ואשמת.
יא  דור, אביו יקלל;    ואת-אימו, לא יברך.
יב  דור, טהור בעיניו;    ומצואתו, לא רוחץ.
יג  דור, מה-רמו עיניו;    ועפעפיו, יינשאו.
יד  דור, חרבות שיניו--    ומאכלות מתלעותיו:
לאכול עניים מארץ;    ואביונים, מאדם.
טו  לעלוקה, שתי בנות--    הב הב:
שלוש הנה, לא תשבענה;    ארבע, לא-אמרו הון.
טז  שאול, ועוצר-רחם:    ארץ, לא-שבעה מים; ואש, לא-אמרה הון.
יז  עין, תלעג לאב--    ותבוז ליקהת-אם:
ייקרוה, עורבי-נחל;    ויאכלוה בני-נשר.

יח  שלושה המה, נפלאו ממני;    וארבעה, לא ידעתים.
יט  דרך הנשר, בשמיים--    דרך נחש, עלי-צור;
דרך-אונייה בלב-ים--    ודרך גבר בעלמה.
כ  כן, דרך אישה--    מנאפת:
אכלה, ומחתה פיה;    ואמרה, לא-פעלתי אוון.

כא  תחת שלוש, רגזה ארץ;    ותחת ארבע, לא-תוכל שאת.
כב  תחת-עבד, כי ימלוך;    ונבל, כי ישבע-לחם.
כג  תחת שנואה, כי תיבעל;    ושפחה, כי תירש גברתה.

כד  ארבעה הם, קטני-ארץ;    והמה, חכמים מחוכמים.
כה  הנמלים, עם לא-עז;    ויכינו בקיץ לחמם.
כו  שפנים, עם לא-עצום;    וישימו בסלע ביתם.
כז  מלך, אין לארבה;    וייצא חוצץ כולו.
כח  שממית, בידיים תתפש;    והיא, בהיכלי מלך.

כט  שלושה המה, מיטיבי צעד;    וארבעה, מיטיבי לכת.
ל  ליש, גיבור בבהמה;    ולא-ישוב, מפני-כול.
לא  זרזיר מותניים או-תיש;    ומלך, אלקום עימו.
לב  אם-נבלת בהתנשא;    ואם-זמות, יד לפה.
לג  כי מיץ חלב, יוציא חמאה--    ומיץ-אף, יוציא דם;
ומיץ אפיים,    יוציא ריב.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא