תרגום אונקלוס

לפי מסורת התימנים

מהדורת מכון ממרא (כסליו התש"פ)


תרגום אונקלוס לתורה:
בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים
 
הורדת כל התרגום הזה