תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק א

א ואילין, שמהת בני ישראל, דעאלו, למצריים:  עם יעקוב, גבר ואנש ביתיה עאלו.  ב ראובן שמעון, לוי ויהודה.  ג יששכר זבולון, ובנימין.  ד דן ונפתלי, גד ואשר.  ה והוואה, כל נפשתא נפקי ירכא דיעקוב--שבעין נפשן; ויוסף, דהוה במצריים.  ו ומית יוסף וכל אחוהי, וכול דרא ההוא.  ז ובני ישראל, נפישו ואתיילדו וסגיאו ותקיפו--לחדא לחדא; ואתמליאת ארעא, מינהון.  {פ}

ח וקם מלכא חדתא, על מצריים, דלא מקיים, גזירת יוסף.  ט ואמר, לעמיה:  הא, עמא בני ישראל--סגן ותקפין, מיננא.  י הבו נתחכם, להון:  דלמא יסגון, ויהי ארי יערעיננא קרב וייתוספון אף אינון על סנאנא, ויגיחון בנא קרב, וייסקון מן ארעא.  יא ומניאו עליהון שלטונין מבאשין, בדיל לענואיהון בפולחנהון; ובנו קרווי בית אוצרי, לפרעה--ית פיתום, וית רעמסס.  יב וכמא דמענן להון, כין סגן וכין תקפין; ועקת למצראי, מן קודם בני ישראל.  יג ואפלחו מצראי ית בני ישראל, בקשיו.  יד ואמרו ית חייהון בפולחנא קשיא, בטינא ובלבני, ובכל פולחנא, בחקלא--ית, כל פולחנהון, דאפלחו בהון, בקשיו.  טו ואמר מלכא דמצריים, לחייתא יהודייתא, דשום חדא שפרה, ושום תנייתא פועה.  טז ואמר, כד תהויין מיילדן ית יהודייתא, ותחזיין, על מתברא:  אם ברא הוא ותקטלן יתיה, ואם ברתא היא תקיימונה.  יז ודחילא חייתא, מן קודם ה', ולא עבדא, כמא דמליל עימהון מלכא דמצריים; וקיימא, ית בניא.  יח וקרא מלכא דמצריים, לחייתא, ואמר להון, מדין עבדתין פתגמא הדין; וקיימתין, ית בניא.  יט ואמרא חייתא לפרעה, ארי לא כנשיא מצרייתא יהודייתא:  ארי חכימן אינין, עד לא עאלת לוותהון חייתא ילדן.  כ ואוטיב ה', לחייתא; וסגי עמא ותקיפו, לחדא.  כא והוה, כד דחילא חייתא מן קודם ה'; ועבד להון, בתין.  כב ופקיד פרעה, לכל עמיה למימר:  כל ברא דיתייליד ליהודאי, בנהרא תרמוניה, וכל ברתא, תקיימון.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ