תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק א

א וקרא, למשה; ומליל ה' עימיה, ממשכן זמנא למימר.  ב מליל עם בני ישראל, ותימר להון, אנש ארי יקריב מינכון קורבנא, קודם ה'--מן בעירא, מן תורי ומן ענא, תקרבון, ית קורבנכון.  ג אם עלתא קורבניה מן תורי, דכר שלים יקרביניה; לתרע משכן זמנא, יקריב יתיה, לרעווא ליה, קודם ה'.  ד ויסמוך ידיה, על ריש עלתא; ויתרעי ליה, לכפרא עלוהי.  ה וייכוס ית בר תורי, קודם ה'; ויקרבון בני אהרון כהניא, ית דמא, ויזרקון ית דמא על מדבחא סחור סחור, דבתרע משכן זמנא.  ו וישלח, ית עלתא; ויפליג יתה, לאברהא.  ז וייתנון בני אהרון כהנא, אישתא--על מדבחא; ויסדרון אעיא, על אישתא.  ח ויסדרון, בני אהרון כהניא, ית אבריא, ית רישא וית תרבא--על אעיא דעל אישתא, דעל מדבחא.  ט וגוויה וכרעוהי, יחליל במיא; ויסיק כהנא ית כולא למדבחא, עלתא קורבן דמתקבל ברעווא קודם ה'.  {ס}

י ואם מן ענא קורבניה מן אימריא או מן בני עיזיא, לעלתא--דכר שלים, יקרביניה.  יא וייכוס יתיה על שידא דמדבחא, ציפונא--קודם ה'; ויזרקון בני אהרון כהניא ית דמיה, על מדבחא--סחור סחור.  יב ויפליג יתיה לאברוהי, וית רישיה וית תרביה; ויסדר כהנא, יתהון, על אעיא דעל אישתא, דעל מדבחא.  יג וגווא וכרעיא, יחליל במיא; ויקריב כהנא ית כולא, ויסיק למדבחא--עלתא הוא קורבן דמתקבל ברעווא, קודם ה'.  {פ}

יד ואם מן עופא עלתא קורבניה, קודם ה':  ויקריב מן שפניניא, או מן בני יונה--ית קורבניה.  טו ויקרביניה כהנא, למדבחא, וימלוק ית רישיה, ויסיק למדבחא; ויתמצי דמיה, על כותל מדבחא.  טז ויעדי ית זפקיה, באוכליה; וירמי יתה בסטר מדבחא, קידומא--באתר, דמקרין קטמא.  יז ויפריק יתיה בכנפוהי, לא יפריש, ויסיק יתיה כהנא למדבחא, על אעיא דעל אישתא:  עלתא הוא, קורבן דמתקבל ברעווא--קודם ה'.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז