תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק ב

א ואנש, ארי יקריב קורבן מנחתא קודם ה'--סולתא, יהי קורבניה; ויריק עלה משחא, וייתין עלה לבונתא.  ב וייתינה, לוות בני אהרון כהניא, ויקמוץ מתמן מלי קומציה מסולתה וממשחה, על כל לבונתה; ויסיק כהנא ית אדכרתה, למדבחא--קורבן דמתקבל ברעווא, קודם ה'.  ג ודישתאר, מן מנחתא--לאהרון, ולבנוהי:  קודש קודשין, מקורבניא דה'.  {ס}

ד וארי תקריב קורבן מנחתא, מאפה תנור--סולת גריצן פטירן דפילן במשח, ואספוגין פטירין דמשיחין במשח.  {ס}

ה ואם מנחתא על מסריתא, קורבנך--סולתא דפילא במשח, פטיר תהי.  ו בצע יתה ביצועין, ותריק עלה משחא; מנחתא, היא.  {ס}

ז ואם מנחתא רדתא, קורבנך--סולת במשח, תתעביד.  ח ותייתי ית מנחתא, דתתעביד מאילין--קודם ה'; ויקרבינה, לכהנא, ויקרבינה, למדבחא.  ט ויפריש כהנא מן מנחתא ית אדכרתה, ויסיק למדבחא--קורבן דמתקבל ברעווא, קודם ה'.  י ודישתאר, מן מנחתא--לאהרון, ולבנוהי:  קודש קודשין, מקורבניא דה'.  יא כל מנחתא, דתקרבון קודם ה'--לא תתעביד, חמיע:  ארי כל חמיר וכל דבש, לא תסקון מיניה קורבנא קודם ה'.  יב קורבן קדמאי תקרבון יתהון, קודם ה'; ולמדבחא לא ייתסקון, לאתקבלא ברעווא.  יג וכל קורבן מנחתך, במלחא תמלח, ולא תבטיל מלח קיים אלהך, מעל מנחתך; על כל קורבנך, תקריב מלחא.  {ס}

יד ואם תקריב מנחת ביכורין, קודם ה'--אביב קלי בנור, פירוכן רכיכן, תקריב, ית מנחת ביכורך.  טו ותיתין עלה משחא, ותשווי עלה לבונתא; מנחתא, היא.  טז ויסיק כהנא ית אדכרתה, מגרסה וממשחה, על, כל לבונתה--קורבנא, קודם ה'.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז