תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק ג

א ואם נכסת קודשיא, קורבניה--אם מן תורי, הוא מקריב, אם דכר אם נוקבא, שלים יקרביניה קודם ה'.  ב ויסמוך ידיה, על ריש קורבניה, וייכסיניה, בתרע משכן זמנא; ויזרקון בני אהרון כהניא ית דמא, על מדבחא--סחור סחור.  ג ויקריב מנכסת קודשיא, קורבנא קודם ה'--ית תרבא, דחפי ית גווא, וית כל תרבא, דעל גווא.  ד וית, תרתין כוליין, וית תרבא דעליהון, דעל גיססיא; וית חצרא, דעל כבדא, על כולייתא, יעדינה.  ה ויסקון יתיה בני אהרון, למדבחא, על עלתא, דעל אעיא דעל אישתא--קורבן דמתקבל ברעווא, קודם ה'.  {פ}

ו ואם מן ענא קורבניה לנכסת קודשיא, קודם ה'--דכר או נוקבא, שלים יקרביניה.  ז אם אימר הוא מקריב, ית קורבניה--ויקריב יתיה, קודם ה'.  ח ויסמוך ית ידיה, על ריש קורבניה, וייכוס יתיה, קודם משכן זמנא; ויזרקון בני אהרון ית דמיה, על מדבחא--סחור סחור.  ט ויקריב מנכסת קודשיא, קורבנא קודם ה'--תרביה אלייתא שלמתא, לוקביל שזרתא יעדינה; וית תרבא, דחפי ית גווא, וית כל תרבא, דעל גווא.  י וית, תרתין כוליין, וית תרבא דעליהון, דעל גיססיא; וית חצרא, דעל כבדא, על כולייתא, יעדינה.  יא ויסקיניה כהנא, למדבחא--לחים קורבנא, קודם ה'.  {פ}

יב ואם מן בני עיזיא, קורבניה--ויקרביניה, קודם ה'.  יג ויסמוך ית ידיה, על רישיה, וייכוס יתיה, קודם משכן זמנא; ויזרקון בני אהרון ית דמיה, על מדבחא--סחור סחור.  יד ויקריב מיניה קורבניה, קורבנא קודם ה'--ית תרבא, דחפי ית גווא, וית כל תרבא, דעל גווא.  טו וית, תרתין כוליין, וית תרבא דעליהון, דעל גיססיא; וית חצרא, דעל כבדא, על כולייתא, יעדינה.  טז ויסיקינון כהנא, למדבחא--לחים קורבנא לאתקבלא ברעווא, כל תרבא קודם ה'.  יז קיים עלם לדריכון, בכול מותבניכון--כל תרבא וכל דמא, לא תיכלון.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז