תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק ו

א ומליל ה', עם משה למימר.  ב פקיד ית אהרון וית בנוהי למימר, דא אורייתא דעלתא:  היא עלתא דמיתוקדא על מדבחא כל ליליא, עד צפרא, ואישתא דמדבחא, תהי יקדא ביה.  ג וילבש כהנא לבושין דבוץ, ומכנסין דבוץ ילבש על בסריה, ויפריש ית דשנא דתיכול אישתא ית עלתא, על מדבחא; וישוויניה, בסטר מדבחא.  ד וישלח, ית לבושוהי, וילבש, לבושין אוחרנין; ויפיק ית דשנא למברא למשריתא, לאתר דכי.  ה ואישתא על מדבחא תהי יקדא ביה לא תטפי, ויבער עלה כהנא אעין בצפר בצפר; ויסדר עלה עלתא, ויסיק עלה תרבי נכסת קודשיא.  ו אישתא, תדירא תהי יקדא על מדבחא--לא תטפי.  {ס}

ז ודא אורייתא, דמנחתא:  דיקרבון יתה בני אהרון קודם ה', לקדם מדבחא.  ח ויפריש מינה בקומציה, מסולתא דמנחתא וממשחה, וית כל לבונתא, דעל מנחתא; ויסיק למדבחא, לאתקבלא ברעווא אדכרתה--קודם ה'.  ט ודישתאר מינה, ייכלון אהרון ובנוהי; פטיר תתאכיל באתר קדיש, בדרת משכן זמנא ייכלונה.  י לא תתאפי חמיע, חולקהון יהבית יתה מקורבניי; קודש קודשין היא, כחטתא וכאשמא.  יא כל דכורא בבני אהרון, ייכלינה--קיים עלם לדריכון, מקורבניא דה'; כול דיקרב בהון, יתקדש.  {פ}

יב ומליל ה', עם משה למימר.  יג דין קורבנא דאהרון ודבנוהי דיקרבון קודם ה', ביומא דירבון יתיה--חד מן עסרא בתלת סאין סולתא מנחתא, תדירא:  פלגותה בצפרא, ופלגותה ברמשא.  יד על מסריתא, במשח תתעביד--רביכא תייתינה; תופיני מנחת ביצועין, תקריב לאתקבלא ברעווא קודם ה'.  טו וכהנא דיתרבא תחותוהי מבנוהי, יעביד יתה; קיים עלם, קודם ה' גמיר תיתסק.  טז וכל מנחתא דכהנא גמיר תהי, לא תתאכיל.  {פ}

יז ומליל ה', עם משה למימר.  יח מליל עם אהרון ועם בנוהי למימר, דא אורייתא דחטתא:  באתרא דתתנכיס עלתא תתנכיס חטתא, קודם ה'--קודש קודשין, היא.  יט כהנא דמכפר בדמה, ייכלינה; באתר קדיש תתאכיל, בדרת משכן זמנא.  כ כול דיקרב בבסרה, יתקדש; ודידי מדמה, על לבושא--דידי עלה, תחוור באתר קדיש.  כא ומן דחסף דתתבשל ביה, ייתבר; ואם במנא דנחשא תתבשל, ויתמריק וישתטיף במיא.  כב כל דכורא בכהניא, ייכול יתה; קודש קודשין, היא.  כג וכל חטתא דייתעל מדמה למשכן זמנא, לכפרא בקודשא--לא תתאכיל; בנורא, תיתוקד.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז