תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק ט

א והוה, ביומא תמינאה, קרא משה, לאהרון ולבנוהי--ולסבי, ישראל.  ב ואמר לאהרון, סב לך עיגל בר תורי לחטתא ודכר לעלתא--שלמין; וקריב, קודם ה'.  ג ועם בני ישראל, תמליל למימר:  סבו צפיר בר עיזין לחטתא, ועיגל ואימר בני שנא שלמין לעלתא.  ד ותור ודכר לנכסת קודשיא, לדבחא קודם ה', ומנחתא, דפילא במשח:  ארי יומא דין, יקרא דה' מתגלי לכון.  ה וקריבו, ית דפקיד משה, לקדם, משכן זמנא; וקריבו, כל כנשתא, וקמו, קודם ה'.  ו ואמר משה, דין פתגמא דפקיד ה' תעבדון--ויתגלי לכון, יקרא דה'.  ז ואמר משה לאהרון, קרב למדבחא ועביד ית חטתך וית עלתך, וכפר עלך, ועל עמא; ועביד ית קורבן עמא, וכפר עליהון--כמא דפקיד ה'.  ח וקריב אהרון, למדבחא; ונכס ית עגלא דחטתא, דיליה.  ט וקריבו בני אהרון ית דמא, ליה, וטבל אצבעיה בדמא, ויהב על קרנת מדבחא; וית דמא אריק, ליסודא דמדבחא.  י וית תרבא וית כולייתא וית חצרא מן כבדא, מן חטתא--אסיק, למדבחא:  כמא דפקיד ה', ית משה.  יא וית בסרא, וית משכא, אוקיד בנורא, מברא למשריתא.  יב ונכס, ית עלתא; ואמטיאו בני אהרון ליה, ית דמא, וזרקיה על מדבחא, סחור סחור.  יג וית עלתא, אמטיאו ליה לאברהא--וית רישא; ואסיק, על מדבחא.  יד וחליל ית גווא, וית כרעיא; ואסיק על עלתא, למדבחא.  טו וקריב, ית קורבן עמא; ונסיב ית צפירא דחטתא, דלעמא, ונכסיה וכפר בדמיה, כקדמאה.  טז וקריב, ית עלתא; ועבדה, כדחזי.  יז וקריב, ית מנחתא, ומלא ידיה מינה, ואסיק על מדבחא--בר מעלת צפרא.  יח ונכס ית תורא וית דכרא, נכסת קודשיא דלעמא; ואמטיאו בני אהרון ית דמא, ליה, וזרקיה על מדבחא, סחור סחור.  יט וית תרביא, מן תורא; ומן דכרא--אלייתא וחפי גווא וכולייתא, וחצר כבדא.  כ ושוויאו ית תרביא, על חדוותא; ואסיק תרביא, למדבחא.  כא וית חדוותא, וית שקא דימינא, ארים אהרון ארמא, קודם ה'--כמא דפקיד משה.  כב וארים אהרון ית ידוהי לעמא, ובריכינון; ונחת, מלמעבד חטתא ועלתא--ונכסת קודשיא.  כג ועל משה ואהרון, למשכן זמנא, ונפקו, ובריכו ית עמא; ואתגלי יקרא דה', לכל עמא.  כד ונפקת אישתא, מן קודם ה', ואכלת על מדבחא, ית עלתא וית תרביא; וחזא כל עמא ושבחו, ונפלו על אפיהון. 


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז