תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק י

א ונסיבו בני אהרון נדב ואביהוא גבר מחתיתיה, ויהבו בהון אישתא, ושוויאו עלה, קטורת בוסמין; וקריבו קודם ה', אישתא נוכריתא--דלא פקיד, יתהון.  ב ונפקת אישתא מן קודם ה', ואכלת יתהון; ומיתו, קודם ה'.  ג ואמר משה לאהרון, הוא דמליל ה' למימר בקריביי אתקדש, ועל אפי כל עמא, אתייקר; ושתיק, אהרון.  ד וקרא משה, למישאל ולאלצפן, בני עוזיאל, אחבוהי דאהרון; ואמר להון, קרובו טולו ית אחיכון מן קודם אפי קודשא, למברא, למשריתא.  ה וקריבו, ונטלונין בכיתוניהון, למברא, למשריתא--כמא דמליל משה.  ו ואמר משה לאהרון ולאלעזר ולאיתמר בנוהי רישיכון לא תרבון פירוע ולבושיכון לא תבזעון, ולא תמותון, ועל כל כנשתא, יהי רוגזא; ואחיכון, כל בית ישראל--יבכון ית יקידתא, דאוקיד ה'.  ז ומתרע משכן זמנא לא תיפקון, דלמא תמותון--ארי משח רבותא דה', עליכון; ועבדו, כפתגמא דמשה.  {פ}

ח ומליל ה', עם אהרון למימר.  ט חמר ומרווי לא תשתי את ובנך עימך, במיעלכון למשכן זמנא--ולא תמותון:  קיים עלם, לדריכון.  י ולאפרשא, בין קודשא ובין חולא, ובין מסאבא, ובין דכיא.  יא ולאלפא, ית בני ישראל--ית, כל קיימיא, דמליל ה' להון, בידא דמשה.  {פ}

יב ומליל משה עם אהרון, ועם אלעזר ועם איתמר בנוהי דאשתארו, סבו ית מנחתא דאשתארת מקורבניא דה', ואכלוהא פטיר בסטר מדבחא:  ארי קודש קודשין, היא.  יג ותיכלון יתה, באתר קדיש, ארי חולקך וחולק בנך היא, מקורבניא דה':  ארי כין, אתפקדית.  יד וית חדיא דארמותא וית שקא דאפרשותא, תיכלון באתר דכי--את, ובנך ובנתך עימך:  ארי חולקך וחולק בנך אתייהיבו, מנכסת קודשיא דבני ישראל.  טו שקא דאפרשותא וחדיא דארמותא, על קורבני תרביא ייתיתון, לארמא ארמא, קודם ה'; ויהי לך ולבנך עימך, לקיים עלם--כמא דפקיד ה'.  טז וית צפירא דחטתא, מתבע תבעיה משה--והא איתוקד; ורגיז על אלעזר ועל איתמר, בני אהרון, דאשתארו, למימר.  יז מדין, לא אכלתון ית חטתא באתר קדיש--ארי קודש קודשין, היא; ויתה יהב לכון, לסלחא על חובי כנשתא, לכפרא עליהון, קודם ה'.  יח הא לא איתעל מדמה, לבית קודשא גוואה; מיכל תיכלון יתה בקודשא, כמא דפקידית.  יט ומליל אהרון עם משה, הא יומא דין קריבו ית חטוותהון וית עלוותהון קודם ה', וערעא יתי, עקן כאילין; אילו פון אכלית חטתא יומא דין, התקין קודם ה'.  כ ושמע משה, ושפר בעינוהי.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז