תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק יב

א ומליל ה', עם משה למימר.  ב מליל עם בני ישראל, למימר, איתתא ארי תעדי, ותליד דכר--ותהי מסאבא שבעא יומין, כיומי ריחוק סאובתה תהי מסאבא.  ג וביומא, תמינאה, יתגזר, בסרא דעורלתיה.  ד ותלתין ותלתא יומין, תיתיב בדם דכו; בכל קודשא לא תקרב, ולמקדשא לא תיעול, עד משלם, יומי דכותה.  ה ואם נוקבתא תליד, ותהי מסאבא ארבעת עסר כריחוקה; ושיתין ושיתא יומין, תיתיב על דם דכו.  ו ובמשלם יומי דכותה, לברא או לברתא, תייתי אימר בר שתיה לעלתא, ובר יונה או שפנינא לחטתא--לתרע משכן זמנא, לוות כהנא.  ז ויקרביניה לקדם ה', ויכפר עלה, ותדכי, מסואבת דמהא:  דא אורייתא דילידתא, לדכר או לנוקבא.  ח ואם לא תשכח ידה, כמיסת אימרא--ותיסב תרין שפנינין או תרין בני יונה, חד לעלתא וחד לחטתא; ויכפר עלה כהנא, ותדכי.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז