תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק יח

א ומליל ה', עם משה למימר.  ב מליל עם בני ישראל, ותימר להון:  אנא, ה' אלהכון.  ג כעובדי עמא דארעא דמצריים דיתיבתון בה, לא תעבדון; וכעובדי עמא דארעא דכנען דאנא מעיל יתכון לתמן, לא תעבדון, ובנימוסיהון, לא תהכון.  ד ית דיניי תעבדון וית קיימיי תיטרון, להלכא בהון:  אנא, ה' אלהכון.  ה ותיטרון ית קיימיי וית דיניי, דאם יעביד יתהון אנשא ייחי בהון בחיי עלמא:  אנא, ה'.  {ס}

ו גבר גבר לכל קריב בסריה, לא תקרבון לגלאה עריא:  אנא, ה'.  {ס}

ז עריית אבוך ועריית אימך, לא תגלי:  אימך היא, לא תגלי ערייתה.  {ס}

ח עריית איתת אבוך, לא תגלי:  ערייתא דאבוך, היא.  {ס}

ט עריית אחתך בת אבוך, או בת אימך, דילידא מן אבוך מן איתא אוחרי, או מן אימך מן גבר אוחרן--לא תגלי, ערייתהון.  {ס}

י עריית בת ברך או בת ברתך, לא תגלי ערייתהון:  ארי ערייתך, אינין.  {ס}

יא עריית בת איתת אבוך דילידא מן אבוך, אחתך היא--לא תגלי, ערייתה.  {ס}

יב עריית אחת אבוך, לא תגלי:  קריבת אבוך, היא.  {ס}

יג עריית אחת אימך, לא תגלי:  ארי קריבת אימך, היא.  {ס}

יד עריית אחבוך, לא תגלי:  לאיתתיה לא תקרב, איתת אחבוך היא.  {ס}

טו עריית כלתך, לא תגלי:  איתת ברך היא, לא תגלי ערייתה.  {ס}

טז עריית איתת אחוך, לא תגלי:  ערייתא דאחוך, היא.  {ס}

יז עריית איתתא וברתה, לא תגלי:  ית בת ברה וית בת ברתה, לא תיסב לגלאה ערייתה--קריבן אינין, עיצת חטין היא.  יח ואיתתא עם אחתה, לא תיסב:  לאעקא לה, לגלאה ערייתה עלה--בחייהא.  יט ולאיתתא, בריחוק סאובתה--לא תקרב, לגלאה ערייתה.  כ ובאיתת, חברך--לא תיתין שכובתך, לזרעא:  לאסתאבא בה.  כא ומזרעך לא תיתין, לאעברא למולך; ולא תחיל ית שמא דאלהך, אנא ה'.  כב וית דכורא--לא תשכוב, משכבי איתא:  תועיבא, היא.  כג ובכל בעירא לא תיתין שכובתך, לאסתאבא בה; ואיתתא, לא תקום קודם בעירא למשלט בה--תבלא הוא.  כד לא תסתאבון, בכל אילין:  ארי בכל אילין אסתאבו עממיא, דאנא מגלי מן קודמיכון.  כה ואסתאבת ארעא, ואסערית חובה עלה; ורוקינת ארעא, ית יתבהא.  כו ותיטרון אתון, ית קיימיי וית דיניי, ולא תעבדון, מכול תועיבתא האילין:  יציביא, וגיוריא דיתגיירון ביניכון.  כז ארי ית כל תועיבתא האילין, עבדו אנשי ארעא דקדמיכון; ואסתאבת, ארעא.  כח ולא תרוקין ארעא יתכון, בסאוביכון יתה, כמא דרוקינת ית עממיא, דקדמיכון.  כט ארי כל דיעביד, מכול תועיבתא האילין--וישתיציין נפשתא דיעבדן, מגו עמהון.  ל ותיטרון ית מטרת מימרי, בדיל דלא למעבד מנימוסי תועיבתא דאתעבידא קודמיכון, ולא תסתאבון, בהון:  אנא, ה' אלהכון.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז