תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק כד

א ומליל ה', עם משה למימר.  ב פקיד ית בני ישראל, וייסבון לך משח זיתא דכיא כתישא--לאנהרא:  לאדלקא בוציניא, תדירא.  ג מברא לפרוכתא דסהדותא במשכן זמנא, יסדר יתיה אהרון מרמשא עד צפרא קודם ה'--תדירא:  קיים עלם, לדריכון.  ד על מנרתא דכיתא, יסדר ית בוציניא, קודם ה', תדירא.  {פ}

ה ותיסב סולתא--ותיפי יתה, תרתא עסרי גריצן; תרין, עסרונין, תהי הוויא, גריצתא חדא.  ו ותשווי יתהון תרתין סדרין, שית סדרא, על פתורא דכיא, קודם ה'.  ז ותיתין על סדרא, לבונתא דכיתא; ותהי ללחים לאדכרא, קורבנא קודם ה'.  ח ביומא דשבתא ביומא דשבתא, יסדריניה קודם ה'--תדירא:  מן בני ישראל, קיים עלם.  ט ותהי לאהרון ולבנוהי, וייכלוניה באתר קדיש:  ארי קודש קודשין הוא ליה, מקורבניא דה'--קיים עלם.  {ס}

י ונפק, בר איתתא בת ישראל, והוא בר גבר מצראי, בגו בני ישראל; ואתנציאו, במשריתא, בר איתתא בת ישראל, וגוברא בר ישראל.  יא ופריש בר איתתא בת ישראל ית שמא, וארגיז, ואיתיאו יתיה, לוות משה; ושום אימיה שלומית בת דברי, לשבטא דדן.  יב ואסרוהי, בבית מטרא, עד דיתפרש להון, על גזירת מימרא דה'.  {פ}

יג ומליל ה', עם משה למימר.  יד אפיק ית דארגיז, למברא למשריתא, ויסמכון כל דשמעו ית ידיהון, על רישיה; וירגמון יתיה, כל כנשתא.  טו ועם בני ישראל, תמליל למימר:  גבר גבר ארי ירגיז קודם אלהיה, ויקביל חוביה.  טז ודיפריש שמא דה' אתקטלא יתקטיל, מרגם ירגמון ביה כל כנשתא:  גיורא, כיציבא--בפרשותיה שמא, יתקטיל.  יז וגבר, ארי יקטול כל נפשא דאנשא--אתקטלא, יתקטיל.  יח ודיקטול נפש בעירא, ישלמינה--נפשא, חלף נפשא.  יט וגבר, ארי ייתין מומא בחבריה--כמא דעבד, כין יתעביד ליה.  כ תברא, חלף תברא, עינא חלף עינא, שינא חלף שינא--כמא דיהב מומא באנשא, כין יתייהיב ביה.  כא ודיקטול בעירא, ישלמינה; ודיקטול אנשא, יתקטיל.  כב דינא חד יהי לכון, גיורא כיציבא יהי:  ארי אנא ה', אלהכון.  כג ומליל משה, עם בני ישראל, ואפיקו ית דארגיז למברא למשריתא, ורגמו יתיה אבנא; ובני ישראל עבדו, כמא דפקיד ה' ית משה.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז