תרגום אונקלוס מנוקד

לפי מסורת התימנים

מהדורת כסליו התש"פ


תרגום אונקלוס ללא ניקוד
 
תרגום אונקלוס לתורה - בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים
 
מקרא + תרגום - פרשת בראשית, נוח, לך-לך, ויירא, חיי שרה, תולדות, וייצא, וישלח, ויישב, מקץ, וייגש, ויחי, שמות, ואירא, בוא, בשלח, יתרו, משפטים, תרומה, תצווה, כי תישא, ויקהל, פקודי, ויקרא, צו, שמיני, תזריע, מצורע, אחרי מות, קדושים, אמור, בהר סיניי, בחוקותיי, במדבר, נשוא, בהעלותך, שלח-לך, קורח, חוקת, בלק, פינחס, מטות, מסעי, דברים, ואתחנן, עקב, ראה, שופטים, כי-תצא, כי-תבוא, ניצבים, וילך, האזינו, וזאת הברכה
 
הורדת כל התרגום המנוקד, אונקלוס לפוקט פי סי (Pocket PC), הערות בהכנה